Skip to content

* Kraftiro is partner of haylisartisan * Free shipping over 35 dollars * Contact me for your all customization request *

Language

Currency

Shaving

Geleneksel tıraşa yeni başlayanlar için tıraş sabunu ve ekipman önerileri

by Ezgi Haylı 07 Sep 2021

Geleneksel tıraşa yeni başlarken tıraş sabunu, tıraş ve tıraş fırçası ve tıraş aleti ve bir de jilet almamız gerekir.
genellikle deneme amacı ile ucuz tıraş ekipmanları tercih edildiğinden, tıraş tekniği de oturmadığından tahrişle sonuçlanan tıraşların neticesinde geleneksel tıraşı bırakma ihtimalimiz yüksek olur.

Tıraş Fırçası

Eğer hassas bir cildimiz var ise mutlaka yumuşak bir fırça tercih etmeliyiz.
Çünkü fazla sert tıraş fırçaları cildimizi hassaslaştırabilir.tıraş sabunu
Yeni nesil sentetik fırçalar tıraşa başlangıç için çok iyidir. Hem bakımı kolaydır hem de sabun köpürtmesi verimlidir.
Çok ucuz marketlerde satılan domuz kılı veya sentetik fırçalar uygun fiyatlı olsalar da mümkünse fırçada biraz daha
bütçemizi artırarak tıraş keyfimizi üst kademeye taşıyabiliriz.
Tıraş Fırçalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Tıraş Aleti

ahşap tıraş standı

Geleneksel tıraşa başlamak için tıraş aleti alırken başlangıçta heryerde bulabileceğimiz YUMA veya RIMEI makine yeterli olacaktır.
Çok dayanıklı olmasa da kendi tıraş ile ilgili beklentileriniz anlayana kadar size başarıyla hizmet edecektir.

Jilet

Jilet olarak başlangıç için kaliteli ve çok keskin olmayan bir jilet tercih etmek gerekir. Başlangıç için Gilette Silver Blue bence hem yeterince keskin hem de güvenli bir jilet.

Tıraş Sabunu

tıraş sabunuSabun olarak TABAC sabunun performansı çok güzeldir. Geleneksel tıraşa yeni başlayanlar için mutlaka koruyucu etkisi yüksekkalın kremamsı köpüğü olan bir tıraş sabunu tercih edilmelidir.
Arko gibi kokusu vazgeçilmez olan tıraş sabunu her ne kadar vazgeçilmez olsa da bazı ciltleri çok kurutur ve köpüğünün koruyucu etkisi çok fazla olmadığından tahrişe neden olabilir.

Herkese sıhhatler olsun.

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping