Skip to content

* Kraftiro is partner of haylisartisan * Free shipping over 35 dollars * Contact me for your all customization request *

Language

Currency

Shaving

Jilet nasıl seçilir?

by Ezgi Haylı 07 Sep 2021

Jilet Nasıl Seçilir?

Tıraş Jileti seçimi yaparken göz önünde bulundurulması gereken en önemli detay genel olarak jilet karakterleri ile ilgili herkesin ortak bir görüşü olsa da

jiletin çok kişisel bir seçim olduğu ve her cildin farklı jiletler ile anlaşabildiğini anlamaktır.

Bununla beraber her tıraş jiletinin çeşitli tıraş makinaları ile kombinasyonunun her ciltte farklı etkiler bıraktığı da bir gerçektir.

Örneğin ben tıraş olurken çeşitli tıraş makinaları ile yeşil astra jileti çokca kullandım. Ancak hiçbirinde çok hoşuma gitmedi.

Fakat Razorock GC84 tıraş makinesi ile kullandığımda ise yeşil astra vazgeçilmez jiletim olmaya başladı.

Bununla beraber ıslak tıraşa yeni başlayan tıraş severlerin genellikle daha keskin jiletler ile tıraş olma isteği zaman içerisinde daha konforlu jiletler ile tıraş olma yönünde evrilir.

Tıraş tekniği ilerledikçe jilete çok fazla odaklanmaya ıslak tıraş severler tıraş sabunu, ve fırçalara daha fazla önem vermeye başlarlar.

Çünkü tıraş sabunun yastıklama kabiliyeti jiletin tıraştaki karakterine doğrudan etki eden bir faktördür.

Dolayısıyla jiletin tıraştaki rolünü kasin ifadelerle tanımlamak zor olsa da yeni başlayan ıslak tıraş severlere hem çok konforlu hem de yeterli keskinliği olduğu için Gilette Silver

Blue öneriyorum. Ancak tabi ki Yuma gibi bir efsane tıraş makinesiyle Yuma – Permasharp kombinasyonunu önermeden geçemem.

Herkese sıhhatler olsun.

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping