Skip to content

* Kraftiro is partner of haylisartisan * Free shipping over 35 dollars * Contact me for your all customization request *

Language

Currency

Shaving

Sakal Tıraşı nasıl olunur?

by Ezgi Haylı 07 Sep 2021

Tıraş, yüz, çene ve bıyık bölgelerindeki kılların kesilmesi işlemidir. Yüzyıllar boyunca erkekler hijyenik amaçlarla tıraş olmuşlardır. Başlangıçta, kabuklar gibi doğada bulunan keskin malzemeler kullanmışlardır. Ancak zaman içinde teknoloji ilerlemiş ve çok çeşitli tıraş bıçakları ve makineleri üretilmiştir.

Bazı erkekler sakal bırakmayı tercih etse de, birçoğu hala her sabah tıraş olmaktadır. Gençler için bu heyecan verici bir süreçtir, ancak her gün tıraş olması gerekenler için sıkıcı hale gelebilir. Çoğu erkek berbere gitmek yerine kendi kendini tıraş etmeyi tercih eder. Kurumsal ve resmi ortamlarda çalışan erkekler için tıraş olmak günlük bir gerekliliktir.

Peki, tıraş nasıl yapılır? Sakal tıraşı söz konusu olduğunda izlenmesi gereken belirli adımlar vardır. İlk adım, sıcak bir duş ile cildi ve sakalı yumuşatmaktır. Daha sonra, bölgeyi kayganlaştırmak ve daha pürüzsüz bir tıraşa hazırlanmak için bir tıraş kremi kullanın. Ardından keskin bir tıraş bıçağı kullanın ve kılların çıkış yönünde tıraş edin. Son olarak, durulayın ve tıraş bıçağı yanığını önlemek için yatıştırıcı bir tıraş sonrası balsamı uygulayın.

Sakal tıraşı söz konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta vardır. İlk olarak, kılları yumuşatmak için sıcak suyla ıslatılmış ıslak bir havlu sakalın üzerinde tutulmalıdır. İkinci olarak, herhangi bir kesik veya sıyrık olmadan pürüzsüz bir tıraş sağlamak için kaliteli bir tıraş bıçağı seçilmelidir. Üçüncü olarak, daha kolay ve güvenli bir tıraş için tıraş edilecek bölgeye tıraş sabunu veya tıraş kreminden elde edilen köpük sürülmelidir. Dördüncü olarak, tıraşın yönü dikkate alınmalıdır, çünkü tercih edilen tıraş genellikle kılların uzama yönündedir, ancak bazı kişiler ters yönde tıraş olmayı tercih eder.

Yüzünüzü tıraş ettikten sonra yüzünüzde ve boynunuzda kalan kıl ve köpükleri temizlemek tıraş işlemini kolaylaştırmak açısından önemlidir. Özellikle tıraş edilmesi zor olan boyun bölgesi sakin ve istikrarlı bir şekilde yapılmalıdır. Tüm tüyler alındıktan ve cilt temizlendikten sonra gerilen cildin yumuşatılması önemlidir. Tıraştan sonra lavabonun düzenli olarak temizlenmesi tüm süreci çok daha kolay hale getirecektir.

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping