Skip to content

Language

Currency

Shaving

Geleneksel tıraş olmak zaman kaybı mı?

by Ezgi Haylı 06 Jun 2023

Geleneksel tıraş zaman alıcı bir faaliyet olabilir, ancak aynı zamanda bir kişisel bakım ritüeli olarak da görülebilir. Modern tıraş tekniklerinden daha fazla dikkat ve sabır gerektirir, ancak daha pürüzsüz ve sağlıklı bir ciltle sonuçlanabilir. Doğru araç ve tekniklerle geleneksel tıraş zevkli bir deneyim olabilir.Geleneksel tıraşın ilk adımı cildi hazırlamaktır. Bunun için gözenekleri açmak amacıyla yüzünüzü ılık su ve yumuşak bir sabunla yıkamalısınız. Cildinizi kuruladıktan sonra yüzünüze az miktarda tıraş kremi veya sabun sürün ve cilde masaj yaparak yedirin. Bu, tüylerin yumuşamasına ve daha kolay kesilmesine yardımcı olacaktır.

Bir sonraki adım, tüyleri dikkatlice almak için keskin bir bıçak kullanmaktır. Birçok kişi, kesik ve çentiklerden kaçınmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış çift kenarlı bir güvenlik tıraş bıçağı kullanmayı tercih eder. Alternatif olarak, daha hassas bir tıraş için düz bir tıraş bıçağı da kullanabilirsiniz.

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping