Skip to content

Language

Currency

Tıraş olmak

Tıraş Sabunu içeriğindeki 3 adet zararlı kimyasal

by Ezgi Haylı 21 Apr 2021

Tıraş sabunu hangi işlemle yapılırsa yapılsın ve sonuçta kimyasal bir tepkinin sonucu ortaya çıkar. Özellikle büyük proseslerde endüstriyel olarak üretilen Tıraş sabunlarında, traş sabununun dayanıklılığını korumak, ömrünü uzatmak veya belirli formları vermek için bir takım zararlı kimyasallar seçmekten çekinmezler.

Özellikle sabunun doğal olması ve doğal yollardan köpürmesini sağlayan hammaddelerin pahalı olması nedeniyle Sodyum Laureth Sülfat, Titanyum Dioksit, Tetrasodyum EDTA gibi detarjan kesilmiş kimyasalları traş sabunlarına ekledikleri çok görülür. Çok ciddi getirisi çok sayıda sabun ve traş sabunu içerisinde bu maddeller bulunur.

Bununla birlikte, bozulmayan raf ömrü ve ömrünün uzaması için kullanılan başta paraben olmak üzere birçok kimyasal ürün, zararlar, kozmetik bozulmalar içerisinde mevcuttur. Bunun yerine sabunu temiz tutmak ve mikroplardan korumak ve ömrünü uzatmak için ben lavanta yağı, çayağacı yağı, ve karanfil yağı içerir.

oldukça's Artisan traş sabunlarının köpürme işlemi endüstriyel sabunlara göre biraz daha nazlı bir şekilde takip edildi. Bunun temel nedeni içeriğinde genellikle deterjan türevi üyelerinin bulunmaması. Tıraş sonrasında bakım yapma ve sabunu koruma amacıyla içeriğine kattığımız esansiyel yağlarda sabunun köpürmesini zorlaştırabilir.

Bir sabunun çeşitli köpüklerinin oluşmasını sağlamak çok da zor değildir. Ancak artisan sabun ile endüstriyel sabun arasında farklı ciltlere zarar kaybı köpük oluşumu ve traş sonrası kozmetik kullanımı neredeyse ihtiyaç olmamasıdır.

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping