Skip to content

Language

Currency

Tıraş olmak

Tıraş aleti seçimi

by Ezgi Haylı 07 Sep 2021

Geleneksel bir traşlamaya başlama, özellikle de iş doğru traş aletini seçmeye ulaşan göz parçalarının bir görevi olabilir. Mükemmel traşı elde edebileceğiniz anahtar, yüz kıllarınız ve deneyiminiz için doğru traş aletini seçmektir.Öncelikle yüzünüzdeki kılların yalnızca göz önünde bulundurun. Kalın, kaba bir sakalınız varsa, bitirmek için daha agresif bir traş makinesine ihtiyacınız olacaktır. Daha ince bir sakalınız varsa, daha az agresif bir tıraş bıçağını tercih etmek. Böylece deneyim seviyenizi gözünüzün önünde bulundurun. Geleneksel traşa yeni başlıyorsanız, emniyetli bir tıraş bıçağını tercih edebilirsiniz. İçeriğin kullanımı genellikle daha kolay ve boyutlarına göre ayarlanabilir. Daha fazla yerde bir traşçıysanız, düz bir traş bıçağını tercih etmek için başlayın. Bunların kullanımı daha zordur, ancak daha yakın bir tıraş makinesi sunarlar.

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping