Skip to content

* Kraftiro is partner of haylisartisan * Free shipping over 35 dollars * Contact me for your all customization request *

Language

Currency

Tıraş olmak

Hangi Tıraş Fırçası ?

by Ezgi Haylı 07 Sep 2021

Tıraş, erkek bakımının önemli bir parçasıdır. Ancak doğru traş fırçasını seçmek söz konusu olduğunda, çok fazla kafa karışıklığı vardır. Doğru seçim yapılmasına yardımcı olmak için, farklı tıraş bakım türlerine ve bunların nasıl devam edeceğine bir göz atalım. İlk olarak, geleneksel hayvan kılı fırçalarla başlıyor. Bunlar genellikle iki çeşittir: porsuk kılı ve yaban domuzu kılı. Porsuk kılı fırçalar traş sabununu köpürtmek ve zengin, kremsi bir köpük oluşturmak için en iyi olarak kabul edilir. Domuz kılı fırçalar porsuk kılı fırçalardan biraz daha serttir, bu nedenle bol miktarda soyma yapmak için kullanılabilirler.

Bir başka popüler tıraş işlemi türü de kılından yapılır. Kılı fırçalar yumuşaklığıyla bilinir, bu da onları hassas ürünlere sahip olanlar için mükemmel bir seçim haline getirir. Ayrıca tıraş sabunu veya kremiyle hızlı ve kolay bir şekilde köpüğün oluşmasına yardımcı olur. Sırada sentetik fırçaları var. Bu fırçalar, hayvan kılı fırçaların taklit etmek için tasarlanmış sentetik liflerden yapılır. Sentetik fırçalar çok uygun maliyetlidir ve uygun maliyetli bir fırça arayanlar için harika bir seçenektir. Tıraş fırçaları döngüleri başladığından beri vardır ve yüzyıllardır geleneksel traş işleminin önemli bir parçası olmuştur. Kaliteli bir tıraş makinesi, tıraş sabunundan zengin bir köpük oluşturma ve yakın ve rahat bir tıraş için yüzdeki tüyleri yumuşatmaya yardımcı olur. Her biri kendine özgü yapıya sahip birçok farklı traşlama işlemi mevcuttur. Bu tipik, farklı traşlama türlerini, kullanım alanlarını ve sizin için doğru fırçayı nasıl seçeceğinizi inceleyerek etkinleştirin. En yaygın traş makinesi türü porsuk kılı fırçadır. Porsuk kılı fırçalar Avrasya porsuğunun kürkünden yapılır ve yumuşak uçlu ve yoğun kıllarıyla bilinmektedir. Porsuk kılı fırçalar üç sınıfa ayrılmıştır: saf, en iyi ve süper. Saf porsuk fırçaları en ucuz olanlardır ve daha yüksek sınıflara göre daha kaba kıllara sahiptirler. En iyi ve süper porsuk fırçalar daha yumuşaktır, daha pahalıdır ve daha zengin bir köpük oluşur

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping