Skip to content

* Kraftiro is partner of haylisartisan * Free shipping over 35 dollars * Contact me for your all customization request *

Language

Currency

Tıraş olmak

Geleneksel Tıraş Yöntemleri Hakkında Yaygın Efsaneleri Çürütmek

by Ezgi Haylı 24 Jul 2023

Elektrikli traş makinelerinin ve tek traş makinelerinin yükselişine rağmen, traş sabunu ve traş bıçağı kullanılan geleneksel traş yöntemleri erkekler arasında popülerliğini korumaktadır. Bununla birlikte, traş makinesi sabunu kullanımıyla ilgili çürütülmesi gereken yaygın efsaneler vardır.

Efsane 1: Tıraş sabunu kullanmak zaman kaybıdır. Pek çok kişi traş sabunu kullanmanın zamanını alıcıya ve bu çabaya değmeyeceğine inanıyor. Ne kadar haftalık tıraş sabunu, harcanan ekstra zamana değecek kadar fayda sağlar. Tıraş sabunu cildinin kayganlaşmasına yardımcı olarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlarken aynı zamanda cildi nemlendirir ve tahrişi önler. Ayrıca tıraş sabunu, tıraş sırasında daha iyi koruma sağlayan zengin bir köpük oluşmasına yardımcı olur. Efsane 2: Tıraş sabunu bolluğu zara verir Bazı insanlar traş sabunu kullanmanın cilt üzerinde sert etki yaratarak kuruluğa veya tahrişe neden olabileceğine inanır. Ancak bu onun zamanı doğru değil. Birçok tıraş sabunu, shea yağı, hindistancevizi yağı ve gliserin gibi çeşitli yumuşak davranışlarla formüle edilmiştir. Bu nemli iklime ve beslenmeye yardımcı olması aynı zamanda bozulmayı önlemek için koruyucu bir bariyer sağlar.

Hassas ciltler için özel olarak formüle edilmiş yüksek kaliteli bir tıraş sabunu kullanıyorsanız bu doğru değildir. Bu sabunlar cildi yumuşatır ve nemlendirir, yumuşak ve pürüzsüz bir his bırakan doğal bakım sağlar. Efsane 3: Tıraş sabunu sadece geleneksel traş yöntemleri arasındadır. Başka bir yaygın efsane tıraş sabununun yalnızca düz tıraş bıçağı veya güvenli tıraş bıçağı kullanılan geleneksel tıraş yöntemleri için gerekli olduğudur. Ancak durum böyle değildir. Tıraş sabunu, tekli traş makineleri veya elektrikli traş makineleri de dahil olmak üzere tüm traş makineleriyle kullanılabilir. Tıraş sabunu kullanmanın yağlama ve nem gibi faydaları, uygulanan traşlama yönteminden bağımsız olarak geçerlidir.

Efsane 4: Tıraş sabunu ve geleneksel tıraş sadece sert sakallı erkekler içindir Bazı insanlar traş sabununun sadece sert sakallı erkekler için gerekli olduğuna inanır. Ancak bu doğru değil. Tıraş sabunu, sakalı olsun ya da olmasın tüm erkekler ve kadınlar için faydalıdır. Cildin yağlanmasına yardımcı olarak traşlamayı keser ve kesikleri ve tahriş sorunlarını azaltır.

Tıraş olmak birçok erkek için günlük bir rutindir ve yüzyıllardır süregelmektedir. Geleneksel tıraş yöntemleri traş sabunu ve traş bıçağı bakımı içerir. Bununla birlikte, traş sabunu kullanımı ve traş olma süresiyle ilgili birçok efsane vardır. Sonuç olarak, geleneksel tedavi yöntemleri bazı insanların sandığı kadar zaman alıcı veya zenginliği zarar verici değildir. Yüksek kaliteli bir tıraş sabunu ve traş bıçağı kullanarak daha yakın bir tıraş, daha pürüzsüz bir cilt ve daha az tahriş gibi birçok fayda sağlayabilirsiniz. Bu nedenle, bir dahaki traşınızda kaliteli bir traş sabunu kullanmayı unutmayın ve dayanıklılığın sağladığı faydayı ortadan kaldırın.

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping