Skip to content

* Kraftiro is partner of haylisartisan * Free shipping over 35 dollars * Contact me for your all customization request *

Language

Currency

Tıraş olmak

Geleneksel tıraş ve faydaları

by Ezgi Haylı 06 Jun 2023

Geleneksel tıraş yöntemleri, günümüzde de popüler bir bakım yöntemi olmaya devam ediyor. Sadece temiz ve profesyonel bir görünüm elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda cildiniz için de bir dizi yararlılık olabilir. Tıraş bıçağı, traş sabunu ve traş makinesi gibi geleneksel traş tekniklerini kullanarak, temizliğin sağlıklı bir şekilde ayrılmasını ve mükemmel temizliğine yardımcı olmanızı sağlar.Tıraş sabunu geleneksel traşın önemli bir parçasıdır. Yüzdeki tüyleri yumuşatır ve kaldıran zengin, kremsi bir köpük oluşumunu yardımcı olarak traş eder. Hindistan cevizi yağı, shea yağı ve içerdiği yağlar gibi doğal içeriklere sahip bir tıraş sabunu arayın. Bu miktarın traşlanmasının azaltılması beslemeye ve katkıya yardımcı olacaktır. Tıraş bakımı ve geleneksel tıraş için olmazsa olmazlardandır. Tıraş bıçağınızın lekelerinin üzerinde kaymasına yardımcı olacak kalın, lüks bir köpük oluşmasına yardımcı olur. Fırçanın yumuşak kıllarının oranlarının pul pul dökülmesine yardımcı olur

930 x 520px

SPRING SUMMER LOOKBOOK

Sample Block Quote

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis.

Sample Paragraph Text

Praesent vestibulum congue tellus at fringilla. Curabitur vitae semper sem, eu convallis est. Cras felis nunc commodo eu convallis vitae interdum non nisl. Maecenas ac est sit amet augue pharetra convallis nec danos dui. Cras suscipit quam et turpis eleifend vitae malesuada magna congue. Damus id ullamcorper neque. Sed vitae mi a mi pretium aliquet ac sed elitos. Pellentesque nulla eros accumsan quis justo at tincidunt lobortis deli denimes, suspendisse vestibulum lectus in lectus volutpate.
Prev Post
Next Post

Thanks for subscribing!

This email has been registered!

Shop the look

Choose Options

Recently Viewed

Edit Option
Have Questions?
Back In Stock Notification
Terms & Conditions
What is Lorem Ipsum? Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Why do we use it? It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).
this is just a warning
Login
Shopping Cart
0 items

Before you leave...

Take 20% off your first order

20% off

Enter the code below at checkout to get 20% off your first order

CODESALE20

Continue Shopping